ORGANIZACIJA SOS DJEČIJA SELA NUDI USTUPANJE SOS DJEČIJEG VRTIĆA GRADU GORAŽDE

U skladu sa svojom misijom, Organizacija SOS Dječija sela BiH opredjeljena je osnaživati lokalne zajednice kako bi pružile najkvalitetnije servise potrebne djeci, mladima i porodicama. Pouzdan smo partner državnim institucijama, a naš je rad uvijek vođen najboljim interesima djece. Zbog toga su SOS Dječija sela BiH u proteklih 18 godina finansirala i realizirala aktivnosti SOS Dječijeg vrtića, iako to nije osnovna svrha postojanja naše Organizacije. No, nažalost, ovakav model finansiranja za nas više nije moguć, obzirom da je naša obaveza u narednom periodu programsko fokusiranje na obaveze i odgovornosti koje su sadržane u misiji Organizacije SOS Dječija sela BiH – a to su zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i pružanje podrške porodicama u riziku od razdvajanja.

„Kako bi djeci i njihovim roditeljima olakšali proces promjene, pripajanje i prijenos upravljanja vrtića sa Organizacije SOS Dječija sela BiH na Grad Goražde, ponudili smo ustupanje objekta na besplatno korištenje gradskoj upravi na duži period, ali isključivo u svrhu nastavka realizacije aktivnosti predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu Goražda. To praktično znači da sve što smo do sada izgradili, nabavili od opreme i održavali vlastitim sredstvima ostavljamo na upravljanje Gradu, uz obavezu da vrtić zadrži svoju primarnu funkciju, a da Grad Goražde u budžetu predvidi sredstva za finansiranje operativnog poslovanja vrtića. Naša ponuda je još uvijek otvorena.

Organizacija SOS Dječija sela BiH ostaje predana misiji podrške djeci u BiH, no svoje profesionalne napore u BiH želimo snažno fokusirati na zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i osnaživanje porodica pod rizikom od razdvajanja, u skladu sa misijom naše Organizacije. Trenutno pružamo alternativnu brigu za 223 djece i mladih bez roditeljskog staranja i podržavamo 890 djece i mladih iz 332 porodice koje su u riziku od odvajanja.

Aktivno sudjelujemo u uspostavljanju kvalitetnog sistema hraniteljstva u Bosni i Hercegovini. U saradnji sa Ministarstvom za rad i socijalnu zaštitu Federacije BiH, vršimo obuku za certificiranje profesionalnih hranitelja u Bosni i Hercegovini, dok u okviru našeg projekta Jačanja sistema socijalnih usluga, podržavamo proces izrade Zakona o socijalnoj zaštiti.“ kazala je Mirela Gruenther-Đečević, nacionalna direktorica Organizacije SOS Dječija sela BiH, napomenuvši da još uvijek nije kasno da se postigne dogovor, a vrtić nastavi s radom.