fbpx

Uspješan završetak Erasmus + projekta multikulturalne razmjene

 

Europski Volonterski Servis (ERASMUS+) je dio servisa za mlade usmjeren  ka jačanju znanja i vještina te zapošljivosti. Program nudi mogučnosti međunarodne mobilnosti za pojedince te međunarodne saradnje za organizacije kao i provođenje razdoblja studija u inostranstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranje i  razmjene mladih.

Zehra-Astrid Merdžanić je jedna od mladih koja je provela gotovo 7 mjeseci u Erasmus + projektu „Multikulturalna razmjena“ u Latviji s organizacijom AFS Latvia Intercultural Programs. Cilj projekta bio je promicanje volonterizma u Latviji i Europi, kao i razvijanje novih vještina i mogućnost učenja o drugim kulturama.

Zehra je sa 19 godina odlučila iskoristiti mogućnosti koje nudi program Erasmus + Europski volonterski servis i otišla u Latviju. Zajedno s volonterima AFS Latvije, Zehra-Astrid je organizirala kampove za strane studente, u latvijskim školama razgovarala sa mladima o drugim kulturama, pomagala u treninzima za volontere, predstavljala AFS u multikulturalnim susretima, sudjelovala na edukativnoj izložbi u susjednoj zemlji Litvaniji i organizirala aktivnosti “Free Hug” tijekom Dana multikulturalnog dijaloga.