Učenje može biti zabavno

Učenje može biti zabavno – održan trening za vođenje kursa za roditelje „Jaki roditelji, jaka djeca“

Organizacija SOS Dječija sela BiH kontinuirano u svom radu nastoji educirati i osnažiti kapacitete kako profesionalca, tako i svojih korisnika i partnera. Trening koji je licenciran od Njemačkog saveza za zaštitu djece (Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., DKB) pod nazivom „Jaki roditelji, jaka djeca“, daje upravo profesionalcima koji rade sa roditeljima kompletan alat za vođenje kursa za roditelje. 

SOS Program jačanja porodice je posvećen stvaranju što boljih uvjeta za rast i razvoj djece u njihovim biološkim porodicama. Kako bismo ostvarili taj cilj, neophodno je da roditeljima sa kojima radimo olakšamo najljepši, ali i najodgovorniji posao na svijetu – roditeljstvo.

Grupa sastavljena od 15 profesionalaca iz SOS Dječijih sela BiH, i to Programa jačanja porodice, Alternativne brige za djecu i Centara za rani rast i razvoj, uz dvije gošće iz SOS Dječijih sela Srbije je imala priliku uspješno završiti trening „mentora za roditelje“. Od 2014. godine do danas je 145 profesionalaca organizacije SOS Dječija sela iz više zemalja dobilo certifikat koji im omogućuje da  samostalno vode ovaj kurs. U ovom periodu su 1.172 roditelja uzela učešće na kursu, te 95 naših uposlenika iz alternativne brige.

Paula Honkanen-Schoberth, kreatorica programa i dugogodišnja suradnica Njemačkog saveza za zaštitu djece je tokom treninga izrazila svoje zadovoljstvo našim angažmanom i zainteresiranošću, te nas ohrabrila da se u svom radu sa roditeljima vodimo njihovim potrebama. Učesnici treninga su izrazili svoje zadovoljstvo interaktivnim pristupom, lakoćom realizacije treninga tokom kojeg je učenje bilo bez pritiska, sistematično i kreativno. No, ono što je najvažnije znanja koja su usvojili su primjenjiva u praksi. Treninge je obilježila izvrsna atmosfera, ispunjena željom za usvajanje novih znanja i vještina, ali i humorom.

Sadržaj kursa za roditelje obuhvata teme kao što su:

– Moralne i roditeljske vrijednosti u porodici

– Stabilizacija identiteta

– Konsolidacija samopouzdanja za podršku rastu djeteta

– Identificiranje jasnih komunikacijskih pravila

– Sposobnost da se vide i riješe problemi

Osim obaveze da se obučeni profesionalci pridržavaju standarda Njemačkog saveza za zaštitu djece, dužni smo i izvještavati o održanim kursevima, te dati povratne informacije o svojim iskustvima. Nakon ovog treninga i planiranih kurseva ćemo sa zadovoljstvom podijeliti svoja iskustva i, vjerujemo, prezentirati pozitivne promjene u kvaliteti roditeljstva u porodicama sa kojima radimo.