Predstavljene nove aktivnosti SOS programa za mlade – YES Centar Tuzla

Promocija novog projekta u okviru Programa za mlade, YES Centra Tuzla, koji je pokrenula Organizacija SOS Dječija sela BiH, održana je danas u Hotelu Tehnograd u Tuzli.

Program će se realizirati u naredne dvije godine i pružiti podršku za 100 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa područja Tuzle i Gračanice, s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske neovisnosti. SOS Dječija sela BiH će ovim projektom sa partnerima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora ujediniti snage za socijalnu i ekonomsku koheziju mladih u regiji.

„Danas želimo predstaviti novi projekat, nove aktivnosti u okviru SOS Program za mlade – YES Centar, koji će u narednom periodu mladim ljudima omogućiti kvalitetan pristup informacijama, olakšati im socijalnu integraciju, pružiti podršku u sticanju životnih vještina, te vještina zapošljavanja – što će doprinijeti njihovoj finansijskoj samostalnosti. Podaci o nezaposlenom broju mladih, onim koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i onim koji to još uvijek žele, alarmantni su. Mi ćemo našim aktivnostima, ciljevima koje smo postavili pred sebe, pomoći mladim ljudima i osigurati im da, zahvaljujući znanjima, vještinama i kompetencijama koje će steći u YES Centru, budu konkuretniji na tržištu rada. Skupa sa partnerima, od kojih su mnogi i danas tu, siguran sam da ćemo postaviti bolje osnove za većom zapošljivosti mladih ljudi, posebno onih iz marginaliziranih grupa“, istakao je Edin Trebinjac, Direktor Programa SOS Dječijeg sela Gračanica.