Portikus projekat jačanja mreže volontera

Organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine realizuje Portikus projekat jačanja mreže volontera na području 7 gradova BiH: Sarajevo, Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Gračanica, Maglaj i Srebrenica.

Projekat ima dva glavna cilja – pružiti potporu djeci u učenju kroz organiziranje instruktivne nastave, te jačanje i uvezivanje mladih kroz volonterski angažman u lokalnoj zajednici.

Projekat je posebno usmjeren na dvije ciljne skupine, djecu bez roditeljskog staranja, te djecu iz porodica pod rizikom od razdvajanja. Ova djeca su najranjivija skupina u našem društvu i nemaju pristup besplatnim izvanškolskim aktivnostima, instrukcijama i pomoći pri učenju. SOS Dječija sela BiH drže u fokusu obrazovanje djece iz ciljne grupe, te ih nastoje podržati svim svojim resursima, ali i angažovanjem svih partnera koji u tome mogu pomoći. Umrežavanjem u zajednici stvaramo partnerske odnose sa mladim ljudima spremnim da mijenjaju stanje u zajednici u kojoj žive.

Tako smo u saradnji sa Nasavničkim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić„ u Mostaru započeli  realizaciju Porticus projekta. Upoznali smo predivne mlade ljude koji žele podržati našu ideju i napraviti promjene u životima djece sa kojom radimo. Studenti Nastavničkog fakulteta su se odazvali i rado prihvatili sve volonterske aktivnosti koje su bile u planu ovog Projekta.

Osim instruktivne nastave, koja je jedna od redovnih aktivnosti planiranih Projektom, studenti su inicirali rad u  „Klubu malih naučnika“. Kroz aktivnosti Kluba studenti nastoje djeci približiti i prenijeti ljubav prema hemiji, biologiji i matematici. Kroz ove radionice djeca će moći vidjeti praktične primjere i eksperimente iz hemije.

Za angažman u okviru projekta se prijavilo 19 studenata. Do sada je u realizaciju instruktivne nastave redovno uključeno 10 studenata koji na sedmičnoj osnovi podržavaju djecu u savladavanju nastavnog gradiva.

„Nastavnički fakultet, kao društveno odgovorna visokoškolska ustanova, kroz ukupnost svoga rada i djelovanja nastoji ohrabriti i usmjeriti sve svoje studente da se što aktivnije uključe u različite vidove društveno korisnog angažmana s ciljem da se pruži potpora i pomoć drugim mladim ljudima kako bi i oni ostvarili što bolje rezultate u obrazovnom procesu.

Ove godine, na što smo veoma ponosni, veliki broj naših studenata sa Odsjeka hemija i Odsjeka razredne nastave pokrenuo je volonterski angažman na pružanju podrške učenicima i to putem različitih aktivnosti usmjerenih na podučavanju gradiva iz različitih nastavnih predmeta.

Jedna od njih je i studentica Sandra Petrović na čiju je inicijativu, a uz podršku naših nastavnika i studenata Hemije, Biologije i Razredne nastave, održana radionica iz prirodnih nauka za djecu uključenu u programe SOS Dječijih sela BiH.“ kazala je profesorica odsjeka kemije Maida Đapo.

Sve aktivnosti se realizuju u SOS Porodičnom centru u Mostaru, sjedištu programa Jačanja porodice koji već deset godina pruža sveobuhvatnu pomoć i podršku porodicama u potrebi.

Svi mladi ljudi koji volontiraju sat ili više sedmično sa djecom i podržavaju ih u učenju, imaće priliku proći trening iz osnova playpedagogije, te trening iz Upravljanja projektnim ciklusom. Do sada je u obuku prošlo 12 studenata.

Kroz ovaj projekt mladi volonteri će postati neophodan pozitivan uzor djeci s kojom rade, te će se upoznati sa funkcioniranjem nevladinog sektora i načinima kako mogu sami rješavati probleme u svojoj lokalnoj zajednici.

Svi mladi ljudi će biti dio mreže volontera, ostvarit će poznanstva sa mladima iz drugih gradova, sudjelovati na dvije konferencije u Sarajevu i dobiti potvrde o sudjelovanju na treninzima, uključujući i napredni trening  iz Upravljanja projektnim ciklusom sa certificiranim predavačem, kao i potvrdu o broju volonterskih sati.