Održana konferencija „Zajednička priča“

U hotelu Bristol  je održana konferencija „Zajednička priča“ u projekta „Promocija profesionalne i socijalne integracije marginaliziranih porodica – djece, mladih i odraslih/roditelja – u Mostaru putem uspostavljanja grupa za podršku u zajednici“, koji implementira organizacija SOS Dječija sela BiH, Program Mostar, uz finansijsku podršku Češke Ambasade u BiH. Konferencija je bila prilika da se predstave rezultati u radu sa porodicama, ali i u mobiliziranju postojećih resursa u zajednici, a za dobrobit svih porodica u potrebi sa kojima članice Mreže rade.

„Za pružanje adekvatne podrške za sve članove porodice, te za njihovu profesionalnu i socijalnu integraciju u njihovom užem okruženju i šire, neophodno je ojačati i one lokalne kapacitete koji će biti faktor održivosti projekta u budućnosti. Zbog toga smo od marta 2018., uz podršku Češke razvojne agencije, sistematski pristupili kvalitetnijem, informiranijem i istom cilju usmjerenom angažmanu različitih organizacija, institucija, formalnih i neformalnih grupa na području Mostara. To je rezultiralo formiranjem Neformalne mreže 34 organizacije i institucije „Zajednička priča“. Uspjeli smo uraditi direktorij sa osnovnim informacijama o potpisnicima Memoranduma o razumijevanju, a korištenjem metodologije razvoja zajednica smo došli i do prvog zajedničkog plana aktivnosti Mreže“, istakla je Selma Ćatić, direktorica programa SOS Dječije selo Mostar.

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini od 2008. implementiraju Program jačanja porodice kao unikatan preventivni program čiji je krajnji cilj da djeca iz porodica pod rizikom od odvajanja ostvare svoja prava, ostanu u svojoj porodici i optimalno razviju svoje kapacitete.  Od tada i projektni tim SOS Porodičnog centra u Mostaru ka ovom cilju ide uz maksimalno uključivanje svih zainteresiranih strana i pružatelja usluga u našoj zajednici.

Tokom izvještajnog perioda, 52 porodice, odnosno 151 djete i mladih, te 91 odraslih osoba, dobilo je obrazovnu, zdravstvenu, ekonomsku i materijalnu podršku na putu ka samoodrživosti. Putem treninga, razmjene dobrih praksi i metodologija, 34 predstavnika različitih organizacija i ustanova ujedinjeno je na putu ka jačanju lokalnih kapacitete koji vode ka dobroj upravi, jačanju demokracije i poštivanja prava.

Više informacija o Programu jačanja porodica potražite na https://www.sos-ds.ba/nas-rad/kvalitet-brige/jacanje-porodica/