Održan okrugli stol s ciljem formiranja mreže partnera

Organizacija SOS Dječija sela BiH  je u prostorijama Networks-a organizirala okrugli sto pod nazivom „Socijalno ugrožene kategorije mladih i tržište rada – izazovi u radu sa socijalno ugroženim kategorijama i njihova priprema za tržište rada“. Riječ je o prvom okruglom stolu u nizu kojeg SOS Dječija sela organizuju s ciljem formiranja mreže partnera, koju bi činile institucije te vladine i nevladine organizacije, kojima je fokus ista ciljna grupa kao i SOS Dječijem selu: mladi u sistemu javne brige i mladi iz socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina stanovništva.

Cilj ovog okruglog stola bio je da predstavnici institucija, kao što su Centri za socijalni rad Kantona Sarajevo, Centar za socijalni rad partnerske opštine Istočna Ilidža, zatim Dječiji dom Bjelave, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Hum, te nevladinih organizacija koje direktno rade sa socijalno ugroženim kategorijama, otvoreno razgovaraju o vlastitim iskustvima kada je u pitanju zapošljavanje ovih kategorija stanovništva, izazovima sa kojima se susreću u radu, s ciljem kreiranja što boljeg programa koji bi ovoj ciljnoj skupini bio podrška pri zapošljavanju i rješavanju socijalnog statusa.

„Tematika koja se odnosi na mlade u stanju potrebe i tržište rada je jako zanimljiva za SOS Dječija sela kao organizaciju. Naš program za mlade je cjelovit program koji u isto vrijeme priprema mlade za tržište rada, jača njihove životne vještine, radi na izgradnji kompetencija potrebnih tržištu rada i istovremeno sa poslodavcima radi na domenu društveno odgovornog poslovanja. Danas smo željeli naša dobra iskustva, a i naučene lekcije podijeliti sa institucijama i organizacijama koje rade isti ili sličan posao kao i mi, i čuti i njihova iskustva i naučene lekcije s ciljem kreiranja programa koji bi zaista odgovorio na potrebe mladih iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Isto tako, cilj nam je otvoriti naša vrata korisnicima svih Centara za socijalni rad sa područja Kantona Sarajevo i drugih organizacija koje direktno rade sa socijalno ugroženim kategorijama i ovom prilikom pozivam mlade od 15 do 30 godina, kao i organizacije koje rade direktno sa marginaliziranim skupinama, da nas posjete u Centru za mlade i zaajedno sa nama rade na izgradnji vlastitih vještina i kompetencija“, istakla je Armina Silić, projekt menadžer SOS Programa za mlade YES.

Program za mlade YES, SOS Dječijih sela BiH direktno radi na jačanju kapaciteta mladih iz socijalno ugroženih kategorija kako bi ih pripremili za tržište rada. Osim obuka životnih vještina i vještina zapošljivosti, u okviru YES programa nude se i besplatni kursevi stranih jezika i računara, program prekvalifikacije/dokvalifikacije i stručnog osposobljavanja, kao i podrška korisnicima na putu zapošljavanja ili samozapošljavanja kroz start up grantove.

Više o programu za mlade https://www.sos-ds.ba/nas-rad/obrazovanje/zaposljavanje-mladih/