fbpx

Održan Konsultativni sastanak partnera projekta JAČANJE PRAVA DJECE U ALTERNATIVNOJ BRIZI U BIH

 

Predstavnici SOS Dječijih sela BiH održali su Konsultativni sastanak partnera projekta “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u BiH” na kojem su prezentirani ključni elementi implementacije projekta, uključujući analizu stanja o primjeni prava djece u sistemu alternativne brige.

„Važno je da mladi znaju svoja prava, i kako ih primjeniti u praksi, no prije svega bitno je edukovati profesionalce, stoga projekat ima dva specifična cilja, a to su jačanje kapaciteta stručnjaka, te saradnja sa institucijama i podizanje svijesti o potrebi kontinuiranih obuka. Sa partnerima projekta, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike, kao i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske smo u proteklom periodu radili na osnaživanju kapaciteta profesionalaca i mladih, te smo tokom Konsultativnog sastanka diskutovali o realizovanim i daljnim aktivnostima. Možemo reći da je ovo još jedan uspješan partnerski projekat sa entitetskim ministarstvima i iskreno se nadamo nastavku saradnje u budućnosti, a sve u cilju jačanja društva u Bosni i Hercegovini“, poručili su iz SOS Dječijih sela BiH.

Osim predstavnika entiteskih, sastanku su prisustvovali i predstavnici kantonalnih ministarstava, direktori centara za socijalni rad iz Republike Srpske i predstavnici nevladinih organizacija. Prisutnima se putem linka obratila i zamjenica ambasadora Republike Češke u Bosni i Hercegovini.

Konsultativnom sastanku su prethodili sastanci upravljačkih grupa projekta za Federaciju BiH i Republiku Srpsku, a u nastavku sedmice biće organizovan trening trenera za profesionalce u oblasti primjene prava djece u svakodnevnom radu sa djecom i mladima iz alternativne brige. Profesionalci će stečeno znanje prenijeti kolegama u lokalnoj zajednici, te primjeniti u svakodnevnom radu sa djecom i mladima iz alternativne brige.

Projekat “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u BiH” realizuje se uz podršku Vlade Republike Češke, a u implementaciji Češke razvojne agencije.

SOS Dječija sela BiH pored brige o djeci bez roditeljskog staranja i podrške porodicama u potrebi kroz Program jačanja porodica, kroz mnoge projekte rade na osnaživanju djece i mladih, kako iz alternativne brige tako i iz lokalnih zajednica. Više o radu Organizacije i aktuelnim projektima možete saznati na web stranici https://www.sos-ds.ba/