fbpx

Međunarodni dan dječijih prava- Slušajmo najmlađe jer Dječija prava su zakon!

Međunarodni je dan dječijih prava- Ima li boljeg povoda da se podsjetimo koja su to prava djeca koja svakoga dana trebamo i moramo poštovati.

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Siguran dom, zdravstvena njega i kvalitetno obrazovanje prava su djece koja danas više nego ikada trebamo zaštititi i o njima svakodnevno govoriti. U SOS Dječijim selima nastojimo da osiguramo najbolje moguće uslove za djecu koja su već izgubila ili su u riziku da izgube roditeljsku brigu, koja su pod brigom SOS-a ili su u nekim drugim programima zbrinjavanja. Stoga radimo na zagovaranju prava djece.

Zagovaranje zasnivamo na principu da sva djeca bez ikakve diskriminacije imaju sva prava. Kroz naš rad i misiju podsjećamo nosioce dužnosti na njihovu odgovornost da obezbijede uslove kako se prava djece ne bi kršila, usmjeravajući zagovaranje na pitanja koja imaju najveći uticaj na dobrobit i prava te djece, njihovih porodica i zajednica.

I ono najvažnije, uvijek osluškujemo potrebe onih najmlađih jer smo tu upravo zbog njih, a evo kako oni shvataju svoja prava: