Eurochild konferencija

Sedamnaestogodišnjaci Adna i Armin, predstavljali su ove godine SOS Dječijih sela BiH na Eurochild konferenciji koja je krajem oktobra održana u Opatiji. Konferenciju je organizirala Eurochild mreža organizacija i pojedinaca koji djeluju diljem Europe kako bi promovirali prava i dobrobit djece i mladih.

Preko 300 učesnika iz 29 zemalja, među kojima su bili političari, javni radnici, profesionalci u domenu dječijih prava, te djeca i mladi, tri dana je aktivno radilo kako bi podigli svijest o vrijednostima koje djeca donose svojim učešćem u kreiranju odluka, politika i zakonskih riješenja. Dodatni cilj konferencije bio je povećati zainteresiranost i posvećenost donosioca odluka na državnim nivoima kako bi kreirali i implementirali strateške dokumente koji se odnose na jačanje učešća djece i mladih u procesima donošenja odluka.

Kroz brojne radionice i okrugle stolove kreirane su preporuke za donosioce odluka na nacionalnom i evropskom nivou, koje bi trebale ubrzati provedbu preporuke Europske komisije za 2013. godinu o ulaganju u djecu i iz 2017. godine o kreiranju Europskog stupa socijalnih prava, kao i Preporuku Odbora ministara Vijeća Europe 2012. godine o sudjelovanju djece i mladih mlađih od 18 godina i Strategije Vijeća Europe za prava djeteta (2016-2021).

Pored prisustvovanja konferenciji, učesnici su imali priliku posjetiti Dom za djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ u Lovranu, Udruženje “Naša djeca” u Opatiji, te Općinu Lovran kako bi se  upoznali sa njihovim naporima u poboljšanju položaja marginaliziranih kategorija.

SOS Dječija sela BiH potiču učešće mladih na konferencijama, te je tako prije nešto više od godinu dana, na konferenciji u Sofiji o Strategiji Vijeća Evrope o pravima djece  Bosnu i Hercegovinu, ali i organizaciju SOS Dječija sela, predstavljala djevojka iz SOS Dječijeg sela Gračanica.