Administracija SOS Dječijeg sela Sarajevo svoje prostorije preselila na adresu udaljenoj svega 5 minuta od dosadašnje lokacije

Dragi prijatelji i donatori,
Želimo Vas informisati da je administracija SOS Dječijeg sela Sarajevo svoje prostorije preselila na adresu Semira Frašte bb (zgrada SOS Društvenog centra Hermann Gmeiner, pored sportske dvorane Ramiz Salčin).
Uposlenici SOS Dječijeg sela Sarajevo će biti više nego sretni da Vas prime na novoj lokaciji, udaljenoj svega 5 minuta od dosadašnje adrese.
Organizacija SOS Dječija sela BiH, od samog osnivanja i početka rada, u fokusu svog rada uvijek ima najbolji interes djece i mladih. Sav naš rad temelji se na UN Konvenciji o pravima djeteta, te čitavom nizu SOS dokumenata, usklađenih sa važećim Zakonima Bosne i Hercegovine iz područja socijalne zaštite. Kao dio svog strateškog opredjeljenja, a u suradnji sa predstavnicima vladinog i nevladinog sektora, SOS Dječija sela rade na uspostavljanju uslova, te sprovođenju potrebnih koraka koji se odnose na proces deintitucionalizacije.
S tim u vezi, prelazak administrativnog i pedagoškog tima na drugu adresu, doprinosi većoj integraciji SOS porodica u zajednicu. Od samog početka rada, 1996. godine svojom otvorenošću, dobrosusjedskim odnosima, upućenošću na resurse iz okruženja, SOS porodice su uvijek bile integrisane u zajednicu, te bile i jesu dio naselja kojem geografski pripadaju. Odluka o izmještanju administracije iz Dječijeg sela samo će dodatno zaokružiti proces deinstituconalizacije te učiniti stručne usluge time dostupnim i drugim oblicima alternativne brige.
SOS porodice i dalje će svakodnevno imati svu podršku pedagoškog tima za razvoj djece, kao i cjelokupnog tima SOS Dječijih sela BiH, koji se sada nalazi u prostorijama SOS Društvenog centra.
Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 033 767 285.