fbpx

Kako razgovarati sa djecom o koronavirusu

Mnoga djeca i mladi su zabrinuti zbog koronavirusa / COVID-19. Roditelji i njegovatelji žele znati kako pravilno informisati svoju djecu bez da ih uplaše.

SOS Dječja sela nude nekoliko savjeta kako najbolje možete razgovarati sa svojom djecom:

Nemojte paničiti

Ljudi svih dobnih skupina mogu se zaraziti virusom COVID-19. Budući da se radi o novoj vrsti virusa, još nije moguće tačno reći kakve će specifične posljedice imati na djecu. Objasnite svom djetetu da virus obično nije opasan po život za inače zdrave ljude. Mjere opreza osiguravaju da se što manje ljudi zarazi.

Informišite ih u skladu sa njihovom uzrastom

Uzmite ozbiljno brige i strahove svog djeteta. Ali pretjerana zabrinutost može povećati strah kod djece. Zbog toga, objasnite svojoj djeci, na način prikladan njihovoj dobi, kako bi se mogli zaraziti virusom i kako da se najbolje zaštite.

Naučite ih o higijenskim mjerama

Naučite dijete odgovarajućim higijenskim mjerama kao što su redovito i učinkovito pranje ruku, kašljanje i kihanje u savijenim laktovima ili u maramici. Izbjegavajte izravan kontakt sa osobama koje kašlju ili kišu.

Koristite ugledne izvore informisanja

Što se više izlažete vijestima to ste više zabrinuti – jer je strah zarazan. Stoga se držite medija koji su poznati po predstavljanju tačnih informacija. Takve informacije i izvore predstavite samo svom djetetu.

Razmislite o dobijenim informacijama

Često, a naročito na društvenim mrežama, dijele se fotografije, savjeti i izvještaji koji su potpuno lažni. To širi puno lažnih podataka, što zauzvrat može povećati strah kod vaše djece.

Budite uzor svom djetetu

Djeca uče iz ponašanja svojih roditelja Razmislite o vlastitoj upotrebi medija i kako se nosite sa situacijom. Ako stalno čekate najnovije vijesti o infekcijama ili  neprestano pretražujete internet, to nije dobar primjer za vaše dijete.

Kao organizacija koja radi sa djecom koja su ostala bez roditeljskog staranja ili su pod rizikom od gubitka roditeljske brige, svjedočimo slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece.

SOS Dječije sela ne tolerišu nikakav oblik zlostavljanja djece, eksploatacije, zanemarivanja ili kršenja privatnosti i prava djeteta. Mi smo posvećeni stvaranju i održavanju brižne i sigurne sredine za svako dijete uključeno u neki od naših programa.

Ključni dokumenti kojima se rukovodimo u radu su UN Konvencija o pravima djetetaSmjernice za alternativno zabrinjavanje djece .

Naš dokument POLITIKA ZAŠTITE DJECE fokusira se na četiri ključna područja: svjesnost, prevencija, prijavljivanje i odgovor. Poseban akcenat stavljamo na osvještavanje i prevenciju kako bi zaštitili djecu i poboljšali kvalitet brige. Svaki slučaj prijave sumnje koja se odnosi na sigurnosti djece shvatamo ozbiljno i adresiramo bez odlaganja. Ovo znači da:

  • Gradimo kapacitete uposlenika, djece, mladih i porodica kako bi mogli prepoznati zlostavljanje – te ga prevenirali
  • Učimo ih o korištenju alata, kao što je samodisciplina
  • Radimo na uklanjanju uvriježenih štetnih praksi
  • Svaka prijava sumnje ili zabrinutosti o narušavanju sigurnosti djece detaljno se analizira, a na bazi urađene procjene poduzimaju se konkretni koraci.