Prijava slučaja ugrožavanja sigurnosti

SOS Dječija sela BiH snažno osuđuju svaki vid nasilja i ugrožavanja sigurnosti i prava djece. Svaki uposlenik SOS Dječijih sela ima odgovornost da odmah prijavi bilo kakvu zabrinutost koja se odnosi na sigurnost djece.

Kada imamo saznanje o narušavanju sigurnosti djeteta, uvijek reagujemo u najboljem interesu djeteta i težimo ka tome da osiguramo svu potrebnu podršku za dijete ili mladu osobu. Kad god to zahtijeva zakon, informišemo nadležne organe za zaštitu djece kako bi mogli postupati bez odlaganja.

Svi prijatelji i partneri SOS Dječijih sela BiH koji imaju saznanje o potencijalnom ugrožavanju sigurnosti djece, mogu se javiti svojoj kontakt osobi iz organizacije kako bi prijavili sumnju.

Na raspolaganju svakako stoji i mail [email protected], na koji možete proslijediti sve informacije koje imate vezane za narušavanje sigurnosti, kako bismo zajednički osigurali da svako dijete bude zaštićeno od zanemarivanja, ekspolatacije ili bilo kojeg drugog oblika zlostavljanja ili od bilo kojeg oblika kršenja prava.

Bosnia_Senka_Tara_1791