Partnerstvo sa državnim institucijama

Jedan od važnih zadataka SOS Dječijih sela BiH je i saradnja i stvaranje partnerstava s ciljem poboljšanja politika i sistema socijalne zaštite za djecu i mlade bez roditeljskog staranja i porodice u riziku.

Zagovaranje prava djece