fbpx

Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini

Projekat je započeo 2019. godine i traje do kraja 2021. godine, a realizovaće se na području cijele Bosne i Hercegovine. Ciljne grupe koje se projektom planiraju obuhvatiti su:

  • 100 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite,
  • 50 mladih iz alternativne brige.

Konkretne projektne aktivnosti obuhvataju: izvođenje situacione analize, adaptaciju, pripremu i distribuciju materijala za obuke, provođenje obuka za trenere, provođenje lokalnih treninga za stručne radnike iz sistema alternativne brige, realizaciju okruglih stolova uz učešće stručnih radnika i predstavnika relevantnih institucija iz sistema alternativne brige, nevladinih organizacija, ali i mladih koji odrastaju u sistemu alternativne brige.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju praksi u oblasti prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini, što se planira postići realizacijom specifičnih ciljeva:

1. Izgradnja kapaciteta stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i mladih iz alternativne brige da prihvate pristup orijentisan na prava djece u njihovoj praksi.

2. Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama, te podizanje svijesti o potrebi kontinuiranih obuka za izgradnju kapaciteta stručnjaka.

 

Brojna istraživanja su pokazala da se djeca i mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi suočavaju sa većim stepenom socijalne isključenosti u odnosu na mlade koji odrastaju u svojim porodicama porijekla. U cilju smanjenja stepena socijalne isključenosti osmišljen je program „Obuka stručnjaka koji rade sa djecom u alternativnoj brizi” jer su upravo ti stručnjaci  prepoznati kao ključni faktori osnaživanja mladih u alternativnoj brizi da učestvuju u procesima koji utiču na njihove živote, kao i za promociju njihovih prava. Programi obuke su osmišljeni s ciljem da pomognu izgradnju kapaciteta stručnih radnika u primjeni principa zasnovanih na dječijim pravima u svakodnevnom radu sa djecom i mladima, a provedeni su 2015. i 2016. godine u 8 zemalja Evropske Unije: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska i Rumunija. Isti program obuke u okviru projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji” je završen 2019. godine.

Projekat „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini” predstavlja nastavak primjene dobrih praksi i iskustava, ispoljenih kroz prethodno realizovane projekte, s tim da ima i dodatnu komponentu u segmentu osnaživanja mladih u alternativnoj brizi. Ovaj projekat finansira Vlada Republike Češke, u implementaciji Češke razvojne agencije, a provodi se u saradnji sa kolegama iz SOS Children's Villages Czech Republic, SOS Children's Villages International i Fondacijom SOS Dečija sela Srbija.

Lokalni partneri u Bosni i Hercegovini su  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i kantonalna ministarstva iz oblasti socijalne zaštite, kao i udruženja NARKO-NE, NERDA  i LIR CD.

Banja Luka: Okrugli sto sa socijalnim radnicima i psiholozima iz centara za socijalni rad i nevladinog sektora.

Održali smo okrugli sto sa socijalnim radnicima i psiholozima iz centara za socijalni rad i nevladinog sektora. Nakon prezentacije projekta i dosadašnjih rezultata, učesnici su donijeli zajedničke zaključke za efikasniju implementaciju dječijih prava u alternativnoj brizi u svojim radnim sredinama.

Zaključci se odnose na neophodnost veće saradnje između NVO sektora, ministarstava i centara za socijalni rad, kao i drugih aktera uključenih u sistem alternativne brige.  Ustanovljeno je i da je potrebno sistematizovati superviziju rada centara te da su radnicima potrebne dodatne edukacije iz ove oblasti, koje će biti sistemski organizovane, kao i tzv. burn-out treninzi.