fbpx

Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini

Brojna istraživanja su pokazala da se djeca i mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi suočavaju sa većim stepenom socijalne isključenosti u odnosu na mlade koji odrastaju u svojim porodicama porijekla. U cilju smanjenja stepena socijalne isključenosti osmišljen je program „Obuka stručnjaka koji rade sa djecom u alternativnoj brizi” jer su upravo ti stručnjaci  prepoznati kao ključni faktori osnaživanja mladih u alternativnoj brizi da učestvuju u procesima koji utiču na njihove živote, kao i za promociju njihovih prava. Programi obuke su osmišljeni s ciljem da pomognu izgradnju kapaciteta stručnih radnika u primjeni principa zasnovanih na dječijim pravima u svakodnevnom radu sa djecom i mladima, a provedeni su 2015. i 2016. godine u 8 zemalja Evropske Unije: Bugarska, Hrvatska, Estonija, Francuska, Italija, Latvija, Mađarska i Rumunija. Isti program obuke u okviru projekta „Alternativna briga i prava dece u Srbiji” je završen 2019. godine.

Projekat „Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini” predstavlja nastavak primjene dobrih praksi i iskustava, ispoljenih kroz prethodno realizovane projekte, s tim da ima i dodatnu komponentu u segmentu osnaživanja mladih u alternativnoj brizi. Ovaj projekat finansira Vlada Republike Češke, u implementaciji Češke razvojne agencije, a provodi se u saradnji sa kolegama iz SOS Children's Villages Czech Republic, SOS Children's Villages International i Fondacijom SOS Dečija sela Srbija.

Lokalni partneri u Bosni i Hercegovini su entitetska i kantonalna ministarstva iz oblasti socijalne zaštite, kao i nevladine organizacije NARKO-NE i NERDA  i LIR CD.

Projekat je započeo 2019. godine i traje do kraja 2021. godine, a realizovaće se na području cijele Bosne i Hercegovine. Ciljne grupe koje se projektom planiraju obuhvatiti su:

  • 100 stručnih radnika iz sistema socijalne zaštite,
  • 50 mladih iz alternativne brige.

Konkretne projektne aktivnosti obuhvataju: izvođenje situacione analize, adaptaciju, pripremu i distribuciju materijala za obuke, provođenje obuka za trenere, provođenje lokalnih treninga za stručne radnike iz Sistema alternativne brige, realizaciju okruglih stolova uz učešće stručnih radnika i predstavnika relevantnih institucija iz sistema alternativne brige, nevladinih organizacija, ali i mladih koji odrastaju u sistemu alternativne brige.

Opšti cilj projekta je da doprinese unapređenju praksi u oblasti prava djece u alternativnoj brizi u Bosni i Hercegovini, što se planira postići realizacijom specifičnih ciljeva:

1. Izgradnja kapaciteta stručnjaka iz sistema socijalne zaštite i mladih iz alternativne brige da prihvate pristup orijentisan na prava djece u njihovoj praksi.

2. Saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama, te podizanje svijesti o potrebi kontinuiranih obuka za izgradnju kapaciteta stručnjaka.

 

Održan je prvi susret mladih, odabranih da učestvuju u treningu trenera, sa timom projekta “Jačanje prava djece u alternativnoj brizi u BiH”, a putem video linka su se upoznali i sa voditeljicom obuke Almandinom Gumom. Mlade osobe će se u narednom periodu upoznati detaljnije o dječijim pravima, posebno o pravima djece i mladih iz sistema alternativne brige, kao i o načinu primjene tih prava u praksi. Po završetku treninga za trenere mlade osobe će svoja znanja i iskustva prenijeti na lokalnim treninzima u nekoliko gradova u BiH modelom “peer to peer” i na taj način osnažiti 50 djece i mladih iz alternativne brige u BiH.