fbpx

Dječija prava

Zagovaranje za prava djece znači preduzimanje aktivnosti u cilju poboljšanja postojećih politika i praksi, kao i uvođenje promjena koje bi vodile većem poštovanju prava djece.

Zagovaranje ima za cilj senzitizirati sve one  čije aktivnosti i odluke mogu imati uticaj na djecu, kao što su kreatori politika, zajednice, institucije i roditelji. Uspješno zagovaranje vodi ka održivim političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim promjenama koje utiču na živote djece.

Dječija prava
Kako zagovaramo za prava djece?

Kako zagovaramo za prava djece?

Zagovaranje zasnivamo na principu da sva djeca bez ikakve diskriminacije imaju sva prava. Koristimo zagovaranje kao sredstvo da podržimo najranjiviju djecu, djecu koja su bez roditeljskog staranja ili pod rizikom da ga izgube.

Usmjeravamo zagovaranje na pitanja koja imaju najveći uticaj na dobrobit i prava te djece, njihovih porodica i zajednica.

Zagovaranjem podsjećamo nosioce dužnosti na njihovu odgovornost da obezbijede uslove kako se prava djece ne bi kršila.

Radeći na taj način, mi nastojimo da osiguramo najbolje moguće uslove za djecu koja su već izgubila ili su u riziku da izgube roditeljsku brigu, koja su pod brigom SOS-a ili su u nekim drugim programima zbrinjavanja.