Zapošljavanje mladih

Nalazi posljednjeg istraživanja na temu Pozicija i potrebe mladih u FBiH, pokazuju da je stopa nezaposlenosti među mladima 63,1% i za 44,3% je veća od prosječne stope nezaposlenosti mladih u EU. Visoka stopa nezaposlenosti te osjećaj beznađa i apatije primjećen je među mladima i na području Republike Srpske, posebno u ruralnim područjima (40% radno sposobnih mladih ljudi je nezaposleno).

Nezaposlenost mladih jedan je od najozbiljnijih problema bosanskohercegovačkog društva, posebno obzirom na izloženost mladih visokom stupnju siromaštva, nejednakosti, socijalne izoliranosti i drugim rizicima. Pomenute anomalije u razvoju našeg društva kao i nedostatak novih radnih pozicija za mladu radnu snagu prouzrokuju psihosocijalnu patnju i stvaraju osjećaj potpunog beznađa.

SOS Dječija sela BiH bih kroz aktivnosti programa za mlade žele doprinijeti adekvatnom zapošljavanju mladih žena i muškaraca kroz poboljšanje opšte socio-ekonomske situacije marginaliziranih mladih u bih.

SOS Program za mlade YES CENTAR realizira se u Sarajevu i Tuzli:

Zapošljavanje mladih
Info Centar & Servisi za razvoj karijere

Info Centar & Servisi za razvoj karijere

 1. Pristup informacijama
 2. Prikupljanje podataka
 3. Upućivanje na druge servise i ponude za posao
 4. Procjena kompetencija
 5. Izrada profila mlade osobe / Individualnog razvojnog plana
 6. Objava oglasa za posao

Servisi za razvoj kompetencija

 1. Vještine komunikacije
 2. Vještine apliciranja
 3. Životne vještine
 4. Psihosocijalno savjetovanje
 5. Vještine zapošljivosti
 6. Mentorstvo za razvoj karijere
 7. Treninzi iz informacionih tehnologija
 8. Kursevi stranih jezika
 9. Cjeloživotno učenje
Servisi za razvoj kompetencija
Servisi za mogućnost zapošljavanja

Servisi za mogućnosti zapošljavanja

 1. Usmjeravanja
 2. Volonterizam
 3. Naukovanje/zanati
 4. Stažiranje
 5. Strukovni treninzi

Servisi za razvoj sposobnosti samozapošljavanja

 1. Poslovno savjetovanje
 2. Razvoj poslovnih planova i implementacija
 3. Treninzi iz oblasti razvoja poslovnih planova
 4. Obezbjeđivanje grantova
 5. Monitoring biznis planova
 6. Razvoj poslovne strategije
 7. Trening za upravljanje novcem
 8. Trening i podrška iz oblasti marketinga i prodaje
Servisi za razvoj sposobnosti samozapošljavanja