Zapošljavanje mladih

SOS Dječija sela BiH bih kroz aktivnosti programa za mlade žele doprinijeti adekvatnom zapošljavanju mladih žena i muškaraca kroz poboljšanje opšte socio-ekonomske situacije marginaliziranih mladih u bih.

Nezaposlenost mladih jedan je od najozbiljnijih problema bosanskohercegovačkog društva, posebno obzirom na izloženost mladih visokom stupnju siromaštva, nejednakosti, socijalne izoliranosti i drugim rizicima. Pomenute anomalije u razvoju našeg društva kao i nedostatak novih radnih pozicija za mladu radnu snagu prouzrokuju psihosocijalnu patnju i stvaraju osjećaj potpunog beznađa.

SOS Program za mlade YES CENTAR realizira se u Sarajevu i Tuzli.

Servisi za mogućnost zapošljavanja

3 Komponente projekta

  • Info Centar za mlade: Pristup informacijama
  • Centar za razvoj kompetencija, karijere i zapošljavanja: procjena kompetencija, izrada profila mlade osobe/individualnog razvojnog plana, razvoj životnih vještina, razvoj vještina komunikacije, razvoj vještina apliciranja za posao, mentorstvo za razvoj karijere, strukovne obuke i treninzi, kursevi informacionih tehnologija, kursevi stranih jezika
  • Centar za inovacije i biznis: Obuke iz oblasti pisanja poslovnih planova, biznis obuke, obuke iz oblasti marketinga i prodaje, obuka iz oblasti upravljanja novcem, grantovi za start-up, monitoring biznis planova i novoosnovanih start-up preduzeća