fbpx

Organizacija SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina od 2016. godine uspješno doprinosi  boljoj zapošljivosti mladih iz alternativne brige i osoba koje su u socijalnoj potrebi. Ove aktivnosti su usko povezane sa misijom naše Organizacije “Nijedno dijete ne treba odrastati samo”.

Mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi i mladi sa složenim socio-ekonomskim problemima, često nemaju odgovarajuće mogućnosti i pristup tržištu rada uslijed nedostatka vještina i kvalifikacija, te su često dugo nezaposleni i isključeni iz društva, niskog samopoštovanja, niskih društvenih kompetencija i nerazvijene mreže podrške. Istovremeno, profesionalci lokalnih institucija vlasti i organizacija trebaju dodatne vještine i metode kako bi uspješno podržali mlade ljude u njihovoj integraciji na tržište rada.

Nakon uspješno provedenog projekta socijalnog uključivanja i ekonomskog osnaživanja mladih, SOS Dječija sela BiH nastavljaju djelovati na području jačanja kompetencija mladih koji su izloženi socijalnom riziku u okviru šire regionalne inicijative.

U tome se oslanjamo i na lokalne organizacije kao i na donositelje odluka koji će ojačati svoje kapacitete i podići svijest u cilju što bolje integracije mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi.

Životni uslovi mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi u pet zemalja zapadnog Balkana su poboljšani u cilju njihove samoodrživosti i samostalnosti.

Poboljšani su izgledi za zapošljavanje i aktivno učešće na tržištu rada 1.600 mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Projekat je finansijski podržan od strane BMZ-a Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Hermann Gmeiner Fonds Deutschland.

TRI OSNOVNA PODCILJA PROJEKTA

  • Lokalne organizacije koje su ojačale svoje kapacitete primjenjuju sveobuhvatnu metodologiju i nastavni plan i program za društveno-ekonomsku integraciju mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi.
  • Mladi iz alternativne brige i mladi u socijalnoj potrebi su poboljšali svoju društveno-ekonomsku integraciju.
  • Lokalni donositelji odluka podigli su svijest o situaciji mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi i svjesni su mogućih strategija za poboljšanje stanja ciljne grupe.

 

Od ukupno 1600 mladih učesnika regionalnog projekta, 350 je iz Bosne i Hercegovine – od 16 do 35 godina, minimum 40% žena.

Od ukupno 230 profesionalaca obuhvaćenih projektom, iz Bosne i Hercegovine je 50  predstavnika lokalnih administracija, biznisa, organizacija civilnog društva, uključujući pružatelje socijalnih usluga, lokalnu upravu, zavode za zapošljavanje itd.

SOS Dječija sela BiH i u periodu pandemije nastavljaju djelovati na području osnaživanja konkurentnosti mladih na tržištu rada

Opširnije...

“SOS Dječija sela BiH i u periodu pandemije nastavljaju djelovati na području osnaživanja konkurentnosti mladih na tržištu rada. Podrška mladima u alternativnoj brizi, kao i mladih koji su izloženi socijalnom riziku se realizuje u okviru šire regionalne inicijative, kroz implementaciju projekta YEEP – Jaki mladi, nova perspektiva, koji je podržan od strane BMZ-a Federalnog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke i Hermann Gmeiner Fonds Deutschland.

Nakon uspješno prilagođene metodologije za online rad i uspješno finalizirnog prvog ciklusa programa obuke za mlade iz oblasti životnih vještina i vještina zapošljivosti, možemo se pohvaliti nastavkom rada. Naime, uz preporuku Centara za socijalni rad, formirali smo grupe i 23. 7. započeli smo drugi ciklus obuke sa 35 prekrasnih, mladih ljudi, koji žele da napreduju. Nakon završetka obuke, svaka mlada osoba uz svog mentora radi na individualnom razvojnom planu, koji može uključivati dodatne edukacije (strani jezici, IT, I sl.), stručne obuke, prekvalifikacije ili prakse, a sve u svrhu lakšeg pronalaska posla i osamostaljenja.

Jaki mladi – nova perspektiva!”

Svečana dodjela certifikata polaznicima Drugog ciklusa YEEP obuke Životnih vještina i Vještina zapošljivosti 

Opširnije...

Za polaznike Drugog ciklusa YEEP obuke Životnih vještina i Vještina zapošljivosti SOS Dječijih Sela BiH upriličili smo svečanu dodjelu certifikata! Ukupno, 38 mladih osoba je uspješno završilo obuku i  nastavlja jačati svoje vještine kroz treninge, stručne obuke i prakse, a sve u saradnji sa svojim mentorom i u skladu sa Individualnim razvojnim planom.

Najponosniji smo na poruke i iskustva mladih ljudi kao svjedočanstva našeg uspješnog zalaganja i rada!