fbpx

Organizacija SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina od 2016. godine uspješno doprinosi  boljoj zapošljivosti mladih iz alternativne brige i osoba koje su u socijalnoj potrebi. Ove aktivnosti su usko povezane sa misijom naše Organizacije “Nijedno dijete ne treba odrastati samo”.

Mladi koji odrastaju u alternativnoj brizi i mladi sa složenim socio-ekonomskim problemima, često nemaju odgovarajuće mogućnosti i pristup tržištu rada uslijed nedostatka vještina i kvalifikacija, te su često dugo nezaposleni i isključeni iz društva, niskog samopoštovanja, niskih društvenih kompetencija i nerazvijene mreže podrške. Istovremeno, profesionalci lokalnih institucija vlasti i organizacija trebaju dodatne vještine i metode kako bi uspješno podržali mlade ljude u njihovoj integraciji na tržište rada.

Nakon uspješno provedenog projekta socijalnog uključivanja i ekonomskog osnaživanja mladih, SOS Dječija sela BiH nastavljaju djelovati na području jačanja kompetencija mladih koji su izloženi socijalnom riziku u okviru šire regionalne inicijative.

U tome se oslanjamo i na lokalne organizacije kao i na donositelje odluka koji će ojačati svoje kapacitete i podići svijest u cilju što bolje integracije mladih iz alternativne brige i mladih u socijalnoj potrebi.

Servisi za mogućnost zapošljavanja