fbpx

Organizacija SOS Dječija sela BiH je jedina Organizacija nosilac Akreditacije za Program podrške Ranom rastu i razvoju u Bosni i Hercegovini!  U SOS Centru za Rani Rast i Razvoj tim profesionalaca, koji se sastoji od pedagoga, psihologa, socijalnih radnika, pedijatara, defektologa i logopeda u saradnji sa roditeljima prati dječiji rast i razvoj od rođenja do desete godine. Edukativnim aktivnostima jačamo porodice i podržavamo roditelje u izgradnji roditeljskih kompetencija čime potičemo odgovorno i zdravo roditeljstvo.

Svojim aktivnostima osiguravamo dostupnost kvalitetnih usluga budućim roditeljima, novorođenčadi i najmlađoj djeci, čime stimulišemo pravilan rast i razvoj djece s ciljem da se svakom djetetu omogući razvoj i dostizanje punog potencijala.

Za pravilan razvoj djeteta, prve godine života su najvažnije!

Edukacija roditelja

  •  Važnost dojenja i prehrane djece
  • Afirmiacija osjetljivog i poticajnog roditeljstva u ranom djetinjstvu
  • Rano otkrivanje rizika u razvoju ka bržem oporavku

Odgojno-obrazovni rad sa djecom

  • Koja nisu uključena u organizovani oblik predškolskog odgoja i obrazovanja
  • Obavezno predškolsko obrazovanje
  • Zajedničke radionice sa djecom i roditeljima

Psiho-socijalna podrška

  • Rad sa roditeljima i djecom u svrhu razvijanja i poticanja psiho-socijalnih osobina, te uključenja socijalno isključenih kategorija porodica sa djecom u aktivnosti lokalne zajednice te postojećeg zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sistema.