fbpx

SOS Porodična briga

Trajan i stabilan odnos SOS roditelja i djece koja su im povjerena na brigu predstavlja srž SOS-ovog porodičnog modela zbrinjavanja djece.

Djeca koja zajedno s SOS roditeljem žive u jednoj od SOS kuća predstavljaju SOS porodicu. Porodične veze razvijaju se na prirodan način što znači da djevojčice i dječaci različite dobi žive zajedno kao braća i sestre, a biološka braća i sestre se uvijek smještaju u istu SOS porodicu.

Prava i obaveze svakog djeteta unutar SOS porodice, svojstvena porodičnom zajedništvu, predstavljaju temelj za kasniji život djeteta, determiniraju njegovo ponašanje u svim drugim okruženjima do kraja života. U zajedničkom životu, međusobnom odnosu članova porodice i porodica međusobno sadržana je bit SOS koncepta brige o djeci.

Bosnia_Mirza_Nadja-Emir_1950

Od svih porodičnih veza, najdugotrajnija je ona između braće i sestara! Stoga činimo sve kako bi biološka braća i sestre ostali i odrastali zajedno!

SOS porodica

SOS Roditelj

SOS roditelj živi sa djecom, pruža im emocionalnu sigurnost, te mogućnost da razvijaju nove i trajne veze unutar SOS porodice, gdje ljubav može nesmetano rasti. SOS roditelj je stručno osposobljen da vodi brigu o djeci, ali istovremeno surađuje sa drugim uposlenicima kako bi zajedno zadovoljili sve razvojne potrebe djece.Dijeleći svoj život i osjećaje s djecom, SOS roditelj izgrađuje brižnu porodicu u kojoj emocionalne rane mogu zacijeliti, a samopouzdanje ojačati. Prihvatiti dijete kao svoje i s njime zajednički Živjeti nezaobilazan je, neophodan, ali ponekad i zahtjevan dio života u SOS Dječijem selu. Upravo zbog toga su SOS roditelji osnovna i najbitnija karika u našoj brizi o djeci. Biti SOS roditelj kreativan je, ispunjavajući, samostalan i odgovoran posao.

Ključna zaduženja SOS roditelja

Stvaranje toplog porodičnog doma

SOS-roditelj pretvara SOS kuću u toplo, brižno i sigurno mjesto za svoju djecu. Dom je mjesto gdje vlada opuštena atmosfera, gdje roditelj i djeca uvijek mogu dovesti svoje prijatelje.

Porodične veze

Porodične veze održavaju se i nakon što djeca odrastu i napuste okrilje doma svojih SOS roditelja.

Osiguravanje blagostanja djece pružanjem roditeljske brige

Roditelj potiče razvoj svakog djeteta i adolescenta u svojoj SOS porodici. Stvara brižno porodično okruženje i podupire fizičko, emocionalno, intelektualno, socijalno i duhovno blagostanje svakog djeteta, uzimajući u obzir djetetovo biološko, socijalno i kulturno porijeklo.

Razvijanje vlastitog blagostanje

SOS roditelj razvija vlastito blagostanje, nastojeći postići ravnotežu u svom životu i uživati u vlastitom slobodnom vremenu i interesima. Posebnu pažnju posvećuje održavanju svog osobnog, fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog blagostanja.

Obavljanje kućanskih poslova

Svaki roditelj i svi članovi obitelji odgovorni su za vođenje vlastitog kućanstva i svih potrebnih kućanskih aktivnosti.

Učenje djece odgovornom ponašanju

Iako SOS roditelj brine za potrebe djeteta, istodobno stvara mogućnosti da se dijete nauči večoj samostalnosti i odgovornosti. Kao roditelj, svoje roditeljske vještine koristi da na primjeren način usmjerava djecu različite dobi.

Interakcija i aktivno sudjelovanje u zajednici

SOS roditelj potiče djecu na interakciju s djecom iz drugih SOS porodica i šire zajednice. SOS roditelji brinu za to da njihove porodice žive i funkcioniraju kao integralni i aktivni dio zajednice.

Ključna zaduženja SOS roditelja
SOS djecije selo

SOS Porodica – dio zajednice

Kuća je porodični dom, ima svoju jedinstvenu atmosferu, ritam i rutinu. Djeca pod istim krovom uživaju u istinskom osjećaju sigurnosti i pripadnosti. Djeca rastu i uče zajedno, dijeleći odgovornosti, radosti i tuge svakodnevnog života. SOS porodice stvaraju poticajno okruženje u kojem djeca provode sretno djetinjstvo. One su također integrisani i korisni članovi lokalne zajednice. U svakoj porodici, Dječijem selu i zajednici dijete uči kako da postane koristan član društva.