fbpx

#Nijedno dijete ne treba odrastati samo

Procjena je da se 120.000 djece u BiH nalazi u riziku od gubitka roditeljske brige, a da je između 3.000 i 5.000 djece bez roditeljskog staranja. Kroz programe koje realiziramo, usmjereni smo na podršku toj djeci kako bi izgradili njihovu bolju budućnost.

Sva djeca imaju pravo na brigu i ljubav

Sva djeca imaju pravo da odrastaju u poticajnom okruženju koje će im omogućiti pravilan rast i razvoj. Njihova osnovna prava sadržana su u UN Konvenciji o pravima djeteta, koja uključuje članove kojima se utvrđuju prava na:

  • Život u ljubavlju ispunjenoj porodici
  • Život u sigurnom i čistom okruženju
  • Pravilnu ishranu i brigu o zdravlju
  • Obrazovanje
  • Igru i odmor
  • Izražavanje mišljenja