fbpx

Hraniteljstvo

Projekat “Transformacije institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica” orijentiran je na osnaživanje hraniteljstva kao model alternativne brige o djeci bez roditeljskog staranja, te na taj način pružanja prilike djeci da odrastaju u toplom porodičnom okruženju.

Osnovni cilj hraniteljstva je djetetu koje je ostalo bez roditeljskog staranja osigurati zdravo i poticajno porodično okruženje koje će mu omogućiti pravilan rast i razvoj kroz pruženu ljubav, toplinu, emocionalnu sigurnost i zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Djeca u hraniteljskim porodicama ostaju privremeno (par mjeseci), ali nekada mogu ostati i duži vremenski period  do sticanja  punoljetstva ili okončanja redovnog školovanja što ovisi o individualnim potrebama djeteta i mogućnostima za reintegraciju u porodicu porijekla.

Hraniteljstvo