Hraniteljstvo

Hraniteljstvo je oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili djeci bez porodičnog staranja osigurava privremeno ili trajno odgovarajući smještaj i briga u hraniteljskoj porodici, koja je posebno pripremljena za tu ulogu.

Hraniteljstvo je zasnovano na principu porodičnog okruženja, održivosti socijalnih veza i najboljeg interesa djeteta.

Osnovni cilj hraniteljstva je djetetu koje je ostalo bez roditeljskog staranja osigurati zdravo i poticajno porodično okruženje koje će mu omogućiti pravilan rast i razvoj kroz pruženu ljubav, toplinu, emocionalnu sigurnost i zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Djeca u hraniteljskim porodicama ostaju privremeno (par mjeseci), ali nekada mogu ostati i duži vremenski period  do sticanja  punoljetstva ili okončanja redovnog školovanja što ovisi o individualnim potrebama djeteta i mogućnostima za reintegraciju u porodicu porijekla.

SOS Dječija sela BiH u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike pružaju podršku projektu “Transformacija institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica” koju implementira UNICEF uz finansijsku podršku Evropske unije.

Projekat “Transformacije institucija i prevencija razdvajanja djece od porodica” orijentiran je na osnaživanje hraniteljstva kao model alternativne brige o djeci bez roditeljskog staranja, te na taj način pružanja prilike djeci da odrastaju u toplom porodičnom okruženju.

SOS Dječija sela BiH će inicirati i pružiti podršku formiranju Asocijacije hranitelja Federacije BiH što će doprinijeti održivoj i funkcionalnoj mreži hraniteljstva.

Hraniteljstvo