fbpx

Transparentni sistemi izvještavanja i praćenja utroška sredstava omogućavaju nam da osiguramo da donirana sredstva budu iskorištena na najefikasniji način.

Ključne politike i smjernice omogućavaju nam da efikasno koristimo naše resurse, ispunjavamo zakonske zahtjeve i učimo iz našeg iskustva kako bismo mogli učiniti najbolje za djecu.