fbpx

Ko je osnovao organizaciju SOS Dječija sela?

Herman Gmeiner osnovao je prvo SOS Dječije selo u Austriji 1949. godine nakon Drugog svjetskog rata. Njegov cilj bio je da djeci koja su ostala bez roditeljske brige, osigura ljubavlju ispunjeno porodično okruženje u kojem će odrastati. Prvo SOS Dječije selo sagrađeno je u mjestu Imst, u austrijskoj pokrajini Tirol. Prva kuća u selu nazvana je “Kuća mira”.

Šta znači „SOS“?

Hermann Gmeiner je 1949. godine osnovao „SOS“ – Societas Socialis, odnosno, društveni klub sa ciljem prikupljanja sredstava za brigu o djeci bez roditeljskog staranja u Austriji. Godinu dana kasnije, naziv je promijenjen u SOS Dječija sela.
Hermanu Gmeineru “SOS” je značilo društveno odgovorno društvo. On je vjerovao da svako dijete zaslužuje majku, braću i sestre, te poticajno porodično okruženje u kojem će odrastati.

Ko su djeca koja odrastaju u SOS porodicama?

Kada nadležni Centar za socijalni rad procijeni da uslovi u kojima dijete odrasta unutar porodice porijekla nisu u njegovom/njenom najboljem interesu, te da u takvim okolnostima dječija prava nisu ispoštovana, ili kada roditelji nisu živi, Centar donosi odluku o smještaju djece u alternativni oblik brige – SOS porodice.

Ko donosi odluku da li će dijete biti smješteno u SOS porodicu?

Odluka da li će dijete biti smješteno u SOS porodičnu brigu vrši se u saradnji između SOS Dječijeg sela i nadležnih Centara za socijalni rad.

Koliko djece živi u jednoj SOS porodici?

U jednoj SOS porodici u prosjeku živi 5 djece različitog uzrasta i spola. Izuzetno nam je važno da biološka braća i sestre uvijek odrastaju pod okriljem iste porodice, te se nikada ne razdvajaju.

Do kada djeca/mladi ostaju u brizi SOS porodica?

Posebnost brige unutar SOS porodice jeste njena dugoročnost, odnosno, činjenica da o djeci/mladima brinemo sve do njihove samostalnosti. Tokom procesa osamostaljivanja, mladima se pruža svaki vid podrške koji će im ovaj izazovni put učiniti što bezbolnijim i lakšim. No, suštinke emotivne veze koje se stvaraju između članova SOS porodice traju za cijeli život, te su porodične kuće u kojima su djeca odrastala, mjesto kojem se uvijek mogu vratiti.

Šta je Program jačanja porodice?

SOS Dječija sela BiH rade sa porodicama iz zajednice koje se suočavaju sa izazovima u funkcionisanju, te u takvim okolnostima roditelji nisu u prilici na adekvatan način brinuti o svojoj djeci. Neki od razloga zbog kojih su porodice prepoznate kao porodice pod rizikom su siromaštvo, smrt roditelja, nestabilni odnosi roditelja ili loše zdravlje.

Cilj Programa je preventivno djelovanje, odnosno, osnaživanje svih članova porodice, kako bi se osiguralo da porodica ostane na okupu, te djeca ne budu odvojena od bioloških roditelja. Više o Programu jačanja porodice pogledajte na https://www.sos-ds.ba/nas-rad/kvalitet-brige/jacanje-porodica/

Koliko dugo SOS Dječija sela BiH podržavaju porodice kroz Program jačanja porodice?

Cilj Programa Jačanja porodice je pomoći porodicama da prevaziđu teške i krizne situacije u kojima su se našli, kako bi mogli postati samoodrživi i pružili stabilano porodično okruženje i adekvatnu brigu za svoju djecu. Zajedno sa svakom porodicom koju podržavamo, definiramo individualni razvojni plan koji predstavlja okvir djelovanja, korake koje treba preduzeti kako bi se poboljšala situacija u porodici, te precizira vremenski okvir u kojem je planirano da porodica napravi pomake.

Na koji način mogu podržati rad SOS Dječijih sela BiH?

Organizacija SOS Dječija sela djeluje u Bosni i Hercegovini već 25 godine, pružajući stotinama djece toplo porodično okruženje, ljubav, osjećaj pripadnosti, edukaciju – priliku za bolju budućnost. Sav rad organizacije moguć je zahvaljujući potpori šire zajednice.  Zahvaljujući prijateljima i partnerima, možemo osigurati Topli dom za svako dijete, a interne i eksterne revizije garancija su našeg transparentnog rada. SOS Dječija sela BiH obavezuju se donirana sredstva trošiti isključivo za rad na ostvarivanju ciljeva.

Koji obrazovni pristup se koristi u odgoju djece?

SOS Dječija sela osiguravaju da svako dijete ima pristup obrazovanju koje je u skladu sa individualnim kapacitetima, što im omogućava da razviju svoj puni potencijal. Radimo na kreiranju podržavajućeg, osnažujućeg i motivirajućeg okruženja, koje unaprijeđuje razvoj djece. Individualni razvojni plan i obrazovni ciljevi definirani su za svako dijete i mladu osobom o kojoj brinemo.

Da li SOS Dječija sela pomažu mladim ljudima da pronađu posao?

YES Centar, koji djeluje u Sarajevu i Tuzli ima za cilj osnaživanje i podršku pri zapošljavanju i samozaposlenju mladih koji odrastaju u brizi SOS Dječijih sela, mladih koji odrastaju u javnoj brizi, kao i mladih koji dolaze iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Sam program mladima nudi obuke životnih vještina, vještina zapošljivosti kao i poduzetničkih vještina. U okviru navedene tri komponente programa, mladima je omogućeno besplatno pohađanje sljedećih sadržaja: kursevi stranih jezika, informatičko opismenjavanje, prekvalifikacije, dokvalifikacije i stručna osposobljavanja, obuke pisanja CV i motivacionog pisma, obuka za intervju sa poslodavcem, podrška u pronalasku prakse i sezonskog posla kao i dugoročnog zaposlenja. U centru također nudimo besplatne obuke iz osnova finansijske pismenosti, pisanja poslovnog plana, obuke prodajnih vještina i upravljanja socijalnim mrežama u svrhu prodaje, obuke iz oblasti životnih vještina kao što su komunikacijske vještine, asertivna komunikacija, upravljanje emocijama i stresom, upravljanje vremenom i slično. U prostorijama Centra mladi mogu dobiti i informacije o oglasima za posao, prelistati dnevnu štampu, poslužiti se kompjuterima a tu su i razni drugi sadržaji.

Šta su kriteriji pri odabiru SOS roditelja?

SOS roditelj je profesionalac iz oblasti brige o djeci čiji je osnovni zadatak da vodi SOS porodicu i dijeli svoj život sa djecom. SOS roditelj brine o fizičkoj i emotivnoj sigurnost, te osigurava razvijanja novih i trajnih veza među članovima porodice.

 

Pored općih zakonskih uslova (poslovna, pravna i zdravstvena sposobnost) minimalni posebni uslovi za posao SOS roditelja su:

  • najmanje srednja stručna sprema
  • poželjno je prethodno iskustvo u radu sa djecom
  • spremnost za život i rad u jednom od SOS Dječijih sela, vođenje vlastitog domaćinstva i briga o djeci
  • emotivna stabilnost i dugoročna posvećenost brizi o djeci u SOS Dječijim selima
  • spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje na području odgoja djece
  • prihvatanje različitosti i spremnost na timski rad
  • motiviranost za rad sa djecom

Pored toga, SOS roditelj mora imati važne kompetencije da bi mogao da odgovori zahtjevima i odgovornostima kao profesionalac. To uključuje spremnost da preuzmu “društveno roditeljstvo”, sposobnost da vode svoj lični i profesionalni razvoj, da se nose sa pritiscima i poteškoćama u ponašanju djeteta, da primjenjuju prava djece u svom svakodnevnom radu, da grade međuljudske odnose, kao i vještine komunikacije.

Kakva vrsta edukacije je osigurana za SOS roditelje?

Obuka za buduće SOS roditelje iznimno je važan korak u pripremi za samostalno vođenje SOS porodice. Teorijski dio obuke, organiziran u suranji sa profesionalcima iz oblasti pedagogije, psihologije, pedijatrije… traje najmanje tri mjeseca. U cilju podrške kontinuiranom i holističkom iskustvu u učenju, ovaj trening je integrisan sa nekoliko mjeseci praktične obuke u SOS porodici.

Mogu li djeca koja odrastaju u SOS porodicama biti usvojena?

Obzirom da su zakonski staratelji djece koja odrastaju u SOS porodicama Centri za socijalni rad, u njihovoj nadležnosti je i odluka o tome koji vid brige je u najboljem interesu svakog pojedinačnog djeteta. Ukoliko ste zainteresirani za usvojenje, molimo Vas da se obratite Centru za socijalni rad u općini u kojoj živite.