Strategija 2030

U septembru 2015, lideri 193 zemlje obavezali su se na 15-godišnji plan akcija za ljude, planetu i prosperitet.

Kroz 17 Ciljeva održivog razvoja (SDGs), namjeravaju iskorjeniti siromaštvo u svim njegovim oblicima, reducirati nejednakosti i zaštititi okoliš do 2030 godine.

Organizacija SOS Children's Villages International učestvovala je u kreiranju SDGs, zagovarajući jači fokus na najranjivije djecu i mlade ljude – posebno one koji su izgubili roditeljsku brigu ili su u riziku da je izgube.

Djeca i mladi ljudi o kojima brinemo, kao grupa vidljivi su u mnogim ciljevima. SOS Dječija sela će djelovati prema ostvarenju pet SDGs, posebno relevantnih za našu target grupu pa tako i za našu Organizaciju.

  • SDG 1 – Iskorjenjivanje siromaštva (implementiramo adekvatne planove socijalne zaštite)
  • SDG 4 – Kvalitetno obrazovanje (isti pristup kvalitetnom visokom obrazovanju)
  • SDG 8 – Pristojan posao i ekonomski rast (smanjivanje nezaposlenosti mladih)
  • SDG 10 – Smanjivanje nejednakosti (promoviranje jednako uključivanje svih)
  • SDG 16 – Mir, pravda i jake institucije (fokus na zaustavljanju nasilja nad djecom)

Kao što SDGs predstavljaju globalni plan za narednih 15 godina, naša Strategija 2030 postavlja pravac kojim SOS Dječija sela idu ka 2030. Objašnjava na koji način namjeravamo postići svoje ciljeve dok u isto vrijeme djelujemo prema ostvarenju Ciljeva održivog razvoja.

Naši ciljevi

Naši ciljevi

Da što više djece ima topli dom i jednaku šansu za uspjeh u životu.

Mi smo pokretačka snaga globalnog pokreta ujedinjavanja pojedinaca i partnera kako “nijedno dijete ne bi odrastalo samo”.

Inovativno alternativno zbrinjavanje djece

Inovativno alternativno zbrinjavanje djece

Osigurati da naši alternativni programi brige budu integrisani u zajednici.

SOS porodica

Jačanje porodica

Jačanje naših napora na sprječavanju razdvajanja porodica.

Osnaživanje mladih

Osnaživanje mladih

Priprema mladih za samostalan život s naglaskom na zapošljivost i integriranje u zajednicu.

Zagovaranje prava djece

Zagovaranje prava djece

Širenje našeg zagovaračkog rada i davanje jačeg glasa djeci.

Stvaranje pokreta

Stvaranje pokreta

Djeljenje našeg znanja i iskustva sa partnerima.

Pojednostavljivanje

Pojednostavljivanje SOS-a

Stvaranje jednostavnije, pokretljivije i digitaliziranije organizacije

Ulaganje u poboljšanje finansiranja

Ulaganje u poboljšanje finansiranja

Namicati više sredstava kako bismo mogli ostvariti svoju misiju.