SOS Dječija sela

SOS Dječija sela – SOS Children's Villages – SOS Kinderdorf International su internacionalna organizacija koja već 69 godina djeluje u 134 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i svoj ostaloj djeci kroz Programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama.

VIZIJA
misija (2)

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini

SOS Dječija sela dolaze u BiH 1994. godine. Prvi programi su bili usmjereni na hitnu podršku u hrani, lijekovima i novcu. Potom su oformljeni SOS klubovi za djecu i mlade, a već 1996. godine počinje izgradnja i prvog SOS Dječijeg sela za djecu bez roditeljskog staranja. Danas, vodeći se potrebama zajednice, SOS Djecija sela BiH imaju najveći broj programa u regionu: dva SOS Dječija sela u Sarajevu i Gračanici, Program jačanja porodica na šest lokacija, kao i Edukativne programe poput Programa za mlade, Centara za rani rast i razvoj, Evropskog volonterskog servisa.

Nacionalni menadžment tim

Nacionalni menadžment tim (NMT) je tijelo koje pomaže Nacionalnoj Organizaciji pri donošenju krucijalnih odluka.