fbpx

SOS Dječija sela

SOS Children's Villages International su internacionalna organizacija koja već 72 godine djeluje u 136 zemlje širom svijeta, na svih 5 kontinenata pružajući podršku prvenstveno djeci bez roditeljskog staranja kroz porodični model brige, ali i svoj ostaloj djeci kroz Programe jačanja porodica, edukativne programe, zdravstvene centre, škole i druge aktivnosti u zajednicama.

SOCIAL Meanings

VIZIJA

Svako dijete ima porodicu i raste uz ljubav, poštovanje i sigurnost.

MISIJA

Mi stvaramo porodice za djecu u nevolji, pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednice u kojima žive.

Naše vrijednosti

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini

SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini

SOS Dječija sela dolaze u BiH 1994. godine. Prvi programi su bili usmjereni na hitnu podršku u hrani, lijekovima i novcu. Potom su oformljeni SOS klubovi za djecu i mlade, a već 1996. godine počinje izgradnja i prvog SOS Dječijeg sela za djecu bez roditeljskog staranja. Danas, vodeći se potrebama zajednice, SOS Dječija sela BiH imaju najveći broj programa u regionu: dva SOS Dječija sela u Sarajevu i Gračanici, Program jačanja porodica na šest lokacija, kao i Edukativne programe poput Programa za mlade, Centara za rani rast i razvoj, Evropskog volonterskog servisa…

U direktnoj brizi odrasta 214 djece i mladih. Kroz programe jačanja porodica brinemo o 883 djece i 612 roditelja.

Nacionalni menadžment tim

Nacionalni menadžment tim je tijelo koje pomaže Nacionalnoj Organizaciji pri donošenju krucijalnih odluka.