O djeci i mladima u potrebi

Djece u edukativnim programima SOS-a

Djece i porodica podržano

Djece i porodica u programima Jačanje porodica

Naš uticaj

Mi stvaramo porodice za djecu u nevolji, pomažemo im da izgrade svoju budućnost i doprinosimo razvoju zajednica u kojima žive.

Naš uticaj
Više o našem radu

Više o našem radu

120. 000 djece u Bosni i Hercegovini nalazi se u riziku od gubitka roditeljske brige. Mnoga od njih ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe kao što je hrana, topli dom, obrazovanje, zdravstvena zaštitu, ljubav i briga.

Naš rad je posvećen djeci  čiji su roditelji umrli i djeci čije porodice nisu u mogućnosti da se brinu o njima. Mi im dajemo priliku da stvaraju trajne emotivne veze u SOS porodici.

Preveniramo  odvajanje djece od njihovih porodica porijekla, ali i značajno povećavamo kvalitet života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične.