fbpx

Djeci i mladima bez roditeljskog staranja pružamo brigu, ljubav i sigurnost u porodici.

Sva djeca i mladi zaslužuju najbolje obrazovanje

Brinemo o zdravlju djece, mladih i porodica.

Osnažujemo porodice u zajednici kako bi svoj djeci pružili najbolju brigu.

Naš uticaj

Radimo na unapređenju života djece i porodica pod rizikom.

120. 000 djece u Bosni i Hercegovini nalazi se u riziku od gubitka roditeljske brige. Mnoga od njih ne mogu zadovoljiti osnovne potrebe kao što je hrana, topli dom, obrazovanje, zdravstvena zaštitu, ljubav i briga.

Naš rad je posvećen djeci koja su iz različitih razloga izgubili porodičnu brigu. SOS Dječija sela im pružaju priliku da odrastaju u sigurnom okruženju, u alternativnoj porodici i stvaraju trajne emotivne veze.

Preveniramo  odvajanje djece od njihovih porodica porijekla, ali i značajno povećavamo kvalitet života i poštivanje dječijih prava u porodicama koje su, prema Porodičnom zakonu i SOS ključnim dokumentima, prepoznate kao rizične.

SOS djecije selo