Hermann Gmeiner, Utemeljitelj organizacije

SOS Children's Villages International utemeljio je Hermann Gmeiner.

Hermann Gmeiner rođen je 23.juni 1919. godine u malom austrijskom mjestu Alberschwende kao peto od devetoro djece koliko je rođeno u skromnoj, obiteljskoj kući Gmeinerovih. Majka Angelika umrla je kad mu je bilo tek pet godina, tako da se o odgoju mlađe braće i sestara, kao i o domaćinstvu, brinula najstarija, tada šesnaestogodišnja sestra Elsa.

Tokom školovanja Gmeiner se posebno interesovao za matematiku i jezik, no ipak je odlučio studirati medicinu sa željom da postane dječiji ljekar. Taj topli osjećaj za djecu naveo ga je da počne razmišljati o stotinama djece koja su ostala bez roditelja nakon Drugog svjetskog rata.

Uvidio je kako je Austrija iz tog perioda, kao i uostalom čitava Evropa, puna mladih udovica i nezbrinute djece. Pomislio je kako bi bilo dobro spojiti to dvoje. I to spojiti – u kuću.

Kako nije imao novaca odlučio je da ih traži. Na stotine adresa širom Austrije poslao je pisma objašnjavajući zašto je potrebno da ovi dječaci i djevojčice odrastaju u toplini doma uz majku koja, iako nije biološka, ipak jest majka. I nije tražio mnogo. Tražio je samo jedan šiling.

Počeli su stizati odgovori i u njima šilinga dovoljno za jednu, dvije, tri kuće…dovoljno za čitavo selo. Tako je 1949. godine u tirolskom gradiću Imst nastalo prvo, danas povjesno Dječije selo.

Za prvih deset godina uspio je izgraditi deset sela. Iz Austrije se proširio na Francusku i Njemačku. I dalje po Evropi, svugdje gdje su djeca trebala dom.

Kasnije je uslijedila gradnja sela u Vijetnamu, Indiji, Latinskoj Americi, bliskoistočnim zemljama,Africi…
Danas u 134 zemlje svijeta postoje SOS Dječija sela na svih 5 kontinenata i dobitnici smo  Conrad N. Hilton Humanitarian Prize za najbolju humanitarnu organizaciju na svijetu.

SOS Dječija sela u BiH

SOS Dječija sela u BiH

SOS Dječija sela dolaze u BiH 1994. godine. Prvi programi su bili usmjereni na hitnu podršku u hrani,  lijekovima i novcu. Potom su oformljeni SOS klubovi za djecu i mlade, a već 1996. godine počinje izgradnja i prvog SOS Dječijeg sela za djecu bez roditeljskog staranja. Danas, vodeći se potrebama zajednice, SOS Djecija sela BiH imaju najveći broj programa u regionu: dva SOS Dječija sela u Sarajevu i Gračanici, Program jačanja porodica na šest lokacija, kao i Edukativne programe poput Programa za mlade, Centara za rani rast i razvoj, Evropskog volonterskog servisa.

Od prvoga dana kontinuirano podižemo kvalitet našeg rada, unapređujući standarde i procedure. U interesu djece povjerene nam na brigu naš rad je konstantno pod nadzorom kako internih, tako i eksternih kontrola. Kao nacionalna asocijacija u BiH smo dobili brojna priznanja i nagrade, poput kolektivne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva, Selectio certifikat „Poslodavac partner“ za izvrsno upravljanje ljudskim kapitalom.

Kratka istorija Organizacije SOS Dječija sela BiH

1994

SOS Children's Villages International počinje sa hitnim programom podrške, osiguravajući hranu,  lijekove i novac za porodice i djecu u ratom zahvaćenoj zemlji, te organizirajući SOS klubove na nekoliko mjesta u Sarajevu koje je redovno posjećivalo više od 500 djece.

1996

Počinje izgradnja SOS Dječijeg sela Sarajevo, otvoren SOS Dječiji vrtić Sarajevo.

1998

Otvoreno i drugo SOS Dječije selo u Gračanici, te sa radom počeo SOS Dječiji vrtić Mostar.

2000

Otvoren SOS Društveni centar “Hermann Gmeiner” sa ciljem da djeci i mladima ponudi sigurno i udobno mjesto za obrazovni, kreativni, emocionalni i socijalni razvoj.

2001

Otvoren SOS Dječiji vrtić Goražde.

2002

SOS Children's Village International dobiva Conrad N. Hilton Humanitarian Prize za izuzetan doprinos u cilju ublažavanja ljudske patnje, te za humanitarno djelovanje. Odluka je donesena nakon višednevnog analiziranja rada SOS Organizacije u Bosni i Hercegovini.

2004

mobilni edukativni tim Superbus započinje za radom širom BiH.

2008

Počinje realizacija Programa jačanja porodica u Sarajevu, Mostaru i Goraždu.

2009

SOS Društveni centar Hermann Gmeiner akreditovan za primanje, slanje i koordiniranje poslovima volontera kroz Program „Mladi u Akciji“ Erasmus +

2013

Organizacija SOS Dječija sela BiH, dobitnik je kolektivne Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

2013

U okviru SOS Društvenog centra “Hermann Gmeiner” počinje sa radom Centar za rani rast i razvoj.

2014

Na području Maglaja i Gračanice pokrenut je projekat “Sigurna mjesta za djecu” kojim su se željele smanjiti posljedice koje je katastrofa imala na djecu i njihove porodice u poplavljenim područjima, te kako bi što je brže moguće krenuli ka oporavku i razvoju.

2015

Počinje sa radom program Jačanja porodice Srebrenica i projekat Socio ekonomskog osnaživanja i inkluzija.

2016

Pokrenuti programi za mlade YES Centar  Sarajevo i YES Centar Tuzla.

2017

U partnerstvu sa državom osnažujemo sistem alternativne brige o djeci kroz hraniteljstvo.

2018

Započet projekat Jačanje sistema socijalnih usluga u partnerstvu sa državom.