fbpx

Podrška tokom COVID - 19

U ovim izazovnim danima za sve nas, želimo da vas obavijestimo da smo poduzeli sve preventivne mjere kako bismo osigurali zdravlje i dobrobit djece i mladih u SOS porodicama. U vanrednim okolnostima jedan od najvećih izazova je osigurati očuvanje mentalnog zdravlja i preduprijediti aktiviranje traumatskih iskustava koje svako dijete u našoj brizi nosi sa sobom.

Pred istim izazovom smo se našli svi i zato smo odlučili dijeliti i sa vama dobre prakse i praktične savjete profesionalaca kroz web stranicu: www.sos-ds.ba i društvene mreže SOS Dječijih sela BiH.  Mi dobro znamo da nismo sami – imali smo tokom godina vašu nesebičnu i kontinuiranu podršku. Hvala vam od srca na tome.

Oni o kojima mi brinemo su i u redovnim okolnosima najugroženija kategorija. Zato vas i dalje trebamo dragi prijatelji, kako bismo osigurali  brigu o 217 djece i mladih u 30 SOS porodica i nastavili podržavati 256 porodica u potrebi.

I sa malim iznosom donacije možete učiniti mnogo, jer samo udruženi #nismosami.

Donirati možete online ili putem donatorskih žiro računa:

  1. Unicredit banka: 3387307756252209
  2. Raiffeisen banka: 1610000000000011 / Poziv na broj: 502021000-030000626-9 (poziv na broj upisujete u polje svrha donacije).

 

I dalje nas možete podržati sa donacijama proizvoda, za sve upite o potrebama smo vam na raspolaganju na e-mail adrese: [email protected] i [email protected].

Vjerujemo da u ovim izazovnim danima nećemo ostati bez vaše podrške koja nam je potrebna danas više nego ikada, jer naša briga o djeci ne može biti zaustavljena.

Čuvajte se i sve koje volite, ostanite nam dobro i zdravo,

Vaša SOS Dječija sela BiH

 DONIRAJ

Partnerski paketi

Naši korporativni partneri pružajući finansijsku podršku, osiguravaju pokriće dijela ili pak cjelokupne godišnje troškove ključnih programa SOS Dječijih sela BiH. U skladu sa mogućnostima, željama i opredjeljenjem možete biti podrška za godišnje troškove SOS porodice ili dio troškova za nabavku hrane, higijenskih proizvoda, školskog pribora, odjeće i obuće, režijskih ili investicijskih troškova, medicinskih troškova, troškova usluga logopeda, psihologa, defektologa.

Pored SOS porodica, možete biti podrška socijalno ugroženim i porodicama pod rizikom odvajanja djece kroz Program jačanja porodica obezbjeđujući sredstva za individualni i grupni rad sa roditeljima i djecom, te osnaživanje njihovih kapaciteta za odgovorno i samoodrživo roditeljstvo – troškovi usluga psihologa, socijalnih radnika, pedagoga, ali i kroz pružanje materijalne podrške za nabavku hrane, školskog pribora, lijekova i ortopedskih pomagala, te sjemena, koka nosilja, mašina za šivanje…

Dodatno, za Edukativne programe SOS Dječijih sela BiH kao što su Centri za rani rast i razvoj i Programi za mlade neophodno je osigurati sredstva kako bi bili na usluzi djeci iz marginaliziranih i socijalno ugroženih kategorija.

Za partnerske pakete se potpisuju ugovori o saradnji koji mogu biti realizirani u toku jedne ili više godina. Odabirom određenog iznosa donacije, kompanije ostvaruju benefite u skladu sa predviđenim rasponima vrijednosti donacije.

Partnerski paketi

PRIPREMA ZA TRŽIŠTE RADA

SOS Dječija sela BiH pomažete i svojim angažmanom u pripremi mladih za tržište rada kroz radionice, edukacije i obavljanje prakse, kao i osiguravanjem stipendija za nadarene srednjoškolce i studente, ali i pružanjem šansi našim mladim ljudima da se zaposle u Vašim kompanijama.

Mi o djeci brinemo sve do njihove samostalnosti i utoliko su nam prijatelji koji mogu pripremiti i osposobiti mlade ljude za uspješno snalažanje na tržištu rada istinski vrijedni. Uz ljubav, brigu i sigurnost, uz Vašu podršku im želimo osigurati znanja, vještine i iskustvo koje će im povećati šanse na tržištu rada. Zajedno sa Vama možemo stvoriti novu vrijednost!

Kako nam možete pomoći

  • Organiziranjem radionica za mlade
  • Omogućavanjem dodatne edukacije kroz kurseve
  • Pružanjem prilika za obavljanje prakse
  • Pružanjem prilika za pripravnički staž
  • Angažovanjem mladih za honorarne poslove
  • Stipendiranjem mladih
  • Zapošljavanjem mladih

DONACIJE U ROBI I USLUGAMA

SOS Dječija sela BiH kroz različite programske aktivnosti svakodnevno brinu o više od 1.000 djece pa su tako i naše potrebe uistinu velike. Kompanije mogu podržati naš rad donacijama u proizvodima i uslugama.

Među one koje su nam uvijek dobrodošle se ubrajaju hrana, mlijeko i mliječni proizvodi, higijenski proizvodi, pelene, odjeća, obuća, školski materijal, vitamini, medicinska pomagala, naočale…

No, uz osnovne potrebe, imamo značajne potrebe i za kompjuterskom opremom i kancelarijskim priborom, namještajem, bijelom tehnikom, malim kućanskim aparatima, posteljinama, madracima, posuđem i priborom za jelo, građom i građevinskim radovima, uslugama krečenja, zamjenom prozora i vrata na porodičnim kućama, vodomaterijalima i opremom za kupatila, gorivom, sjemenima.

Dobro nam dođu i kursevi, članarine u klubovima, sportska oprema, izleti i ljetovanja za djecu, ulaznice za kino, koncerte…

Sve što možete zamisliti da je potrebno Vama i Vašoj porodici, jednako će koristiti i porodicama koje su u brizi ili imaju podršku SOS Dječijih sela BiH.

KLUB PRIJATELJA

Kompanije koje prepoznaju da je ulaganje u djecu kroz godine njihovog odrastanja važno za društvo i njegovu budućnost, redovno doniraju određeni iznos na mjesečnoj osnovi u skladu sa mogućnostima. Zapravo, važnost planiranja tokova novca upravo najbolje razumiju naši prijatelji iz korporativnog sektora.

Mnogo sitnih kapljica vode stvaraju i najsnažnije slapove na svijetu. Zajedno možemo stvoriti snažnije društvo podržavajući najranjivije – djecu bez roditeljskog staranja. Donirajući redovno iznose koji su u skladu sa Vašim mogućnostima, doprinosite pozitivnoj promjeni u životima djece.

Kumstvo podrazumijeva Vašu podršku tokom cijele godine, na mjesečnom nivou, čime pomažete pokrivanje životnih troškova 30 SOS porodica u dva bosanskohercegovačka SOS Dječija sela. Iznos mjesečne donacije definirate sami, a visinom donacije pomažete nam da pokrijemo različite troškove života.

COBRANDING

SOS Dječijim selima BiH možete pomoći uspostavljanjem komunikacije sa vašim klijentima ili uposlenicima. Svaki novi donator svojom donacijom bez obzira koliko ona bila velika čini našu misiju dugoročno održivom. Utoliko nam je otvaranje kanala komunikacije sa potencijalnim donatorima uvijek korisno i važno.

Kako najčešće reliziramo cobranding kampanje?

Pismo sa uplatnicom šaljemo zajedno uz Vaš račun/fakturu ili nam omogućite da na šalteru postavimo letak sa uplatnicom. Još jedna od mogućih opcija je i dostavljanje naših pisama Vašim uposlenicima. Što je šira mreža potencijalnih donatora, mogućnosti da osiguramo neophodna sredstva za brigu o djeci su veće.

CRM (Cause Related Marketing)

CRM aktivnosti (Cause Related Marketing) su snažan alat za unapređenje prodaje, za diferenciranje u odnosu na konkurenciju, ali i idealan način da kompanija podrži zajednicu u kojoj posluje.

Za ovaj vid saradnje SOS Dječija sela BiH, na osnovu potpisanog ugovora, za unaprijed dogovoreni period, kompaniji ustupaju pravo na korištenje SOS logotipa i partnerske poruke. Kompanije se odriču dijela prihoda za jedan ili više proizvoda iz iste grupe. Za korištenje logotipa SOS Dječijih sela BiH kompanije osiguravaju fiksni zagarantovani iznos donacije.

Za CRM aktivnosti komunikacija prema kupcu je krajnje jasna i nedvosmislena „Kupovinom XX proizvoda podržavate SOS Dječija sela BiH” ili “XX kompanija podržava SOS Dječija sela BiH”.

Komunikacija upućuje na vrijednost donacije u odnosu na vrijednost proizvoda i može biti izražena da li u postotku ili predefiniranim iznosom (npr. 10% vrijednosti proizvoda doniramo u korist SOS Dječijih sela BiH ili 3 KM od vrijednosti proizvoda se doniraju SOS Dječijim selima BiH).

Po završetku planirane kampanje, a prema broju prodatih proizvoda kompanija pravi obračun i vrši uplatu donacije ka SOS Dječijem selu BiH.

ČESTITKE

Još jedan od načina podrške našem radu je i kupovina čestitki.

NARUČITE ČESTITKE