Institucionalna partnerstva

SOS Dječija sela BiH sarađuju sa internacionalnim organizacijama, poput UN-ovih agencija, EU, kao i sa relevantnim državnim institucijama i ambasadama kako bi unaprijedili situaciju za djecu, njihove porodice i zajednicu.

SOS Dječija sela također daju doprinos razvoju dokumenata i politika u oblastima relevantnim za naš rad, poput sistema socijalne zaštite. Radimo zajedno sa partnerima koji dijele naše ciljeve na brojnim projektima koji imaju za cilj stavljanje dokumenata i politika u praksu.