fbpx

Izjava o privatnosti

SOS Dječija sela BiH je neprofitna organizacija registrovana u BiH sa ID brojem: 4200554050003. Ukoliko živite u BiH, vaša donacija, prema važećem zakonu zemlje, neće moći doprinijeti Vašem oslobađanju ili umanjenu poreza na prihod.

Tokom uplate online donacija, e-pay sistem zahtijeva unos ličnih podataka. SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine se obavezuju da će osigurati zaštitu ličnih podataka svakog donatora, tako što će prikupljati samo osnovne podatke o donatorima koji su potrebni za izvršenje transakcije putem e-pay sistema.

Lični podaci osobe se čuvaju isključivo za potrebe praćenja uplata i održavanja kontakta sa donatorom, te neće biti korišteni u bilo koje druge svrhe. Ovi podaci su dostupni samo autorizovanom osoblju i nikada neće biti stavljene na raspolaganje trećim licima (osim u slučaju zakonske obaveze, kada su traženi od strane nadležnih službi putem propisanih procedura).

Podaci o kreditnoj kartici i informacije o osobi koja vrši uplatu (ime, prezime, broj kreditne/debitne kartice, rok važnosti kartice, CCV/CVC2 kod) se unose samo na sigurnoj stranici Raiffeisen Bank BiH (SSL), i organizacija SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine nema nikakvog pristupa tim podacima.

 

 

SOS Children's Villages Bosnia and Herzegovina is a nonprofit organization with ID 4200554050003.  If you live in the BiH, your contribution is not tax-deductible in accordance with the National Law.

During payments of online donations, e-pay system requires you to enter personal data. SOS Children's Villages Bosnia and Herzegovina undertake to ensure the protection of personal data of each donor, by collecting only the basic information on donors who are required to complete the transaction via e-pay system.

Personal data of the person are kept solely for the purpose of monitoring payments and to maintain contact with the donor, and will not be used for any other purpose. This information is available only to authorized personnel and will never be made available to third parties (except in the case of legal obligation, when required by the competent services through prescribed procedures).

Credit card information and information about the person making the payment (name, credit / debit card, the card's validity, CCV / CVC2 code) is entered only on a secure page of Raiffeisen Bank (SSL), and SOS Children's Villages Bosnia and Herzegovina has no access to the data.