Izjava o povratu donacija

SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine se obavezuju da će sva donirana sredstva utrošiti isključivo za rad na ostvarenju ciljeva i misije organizacije usmjerene na pomoć djeci i porodicama u potrebi. Izvršena uplata (donacija) se smatra dobrovoljnim prilogom pravnog ili fizičkog lica u korist organizacije.

Ukoliko je donator greškom izvršio uplatu na račun, i želi povrat doniranih sredstava, potrebno je da kontaktira banku koja je procesirala transakciju, i dostavi zahtjev u roku od 10 dana, te priloži relevantnu dokumentaciju u skladu sa zakonskim propisima. Osoba (fizička ili pravna) koja pokrene procedure za povrat donacije, snosi sve troškove transfera sredstava i bankarske provizije koje nastanu tokom tih transakcija.